Szukaj

Polityka prywatności


1. WPROWADZENIE ORAZ INFOMACJE OGÓLNE
a. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie.
b. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska, z siedzibą przy ul. Gorlickiej 58b/15, 51-314 Wrocław, e-mail: kontakt@madebyruda.pl (zwana dalej Administratorem).
c. Nasza firma nie przetwarza danych w dużych ilościach, dlatego nie mamy Inspektora Ochrony Danych, ale wszelkie kwestie związane z ochroną danych proszę kierować na adres: kontakt@madebyruda.pl
d. Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
e. W celu realizacji wymogów prawa, Administrator dobiera i stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed nieupoważnionym udostępnieniem czy naruszeniem obowiązujących przepisów.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
a. Wszelkie dane osobowe, które pozyskujemy, robimy to:

 • za zgodą osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit.a), wyrażoną słowem lub wyraźnym działaniem (tj. dobrowolnym przesłaniem danych do naszej spółki), lub
 • w celu wypełnienia umów (RODO art. 6 ust. 1 lit.b).
 •  ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora.

b. Klient ma prawo w dowolnym momencie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
c. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody.
d. Informacje niezbędne do realizacji reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
e. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, aby w przyszłości w razie potrzeby móc odtworzyć treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

  3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  a. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Mogą to być:

  • składanie zapytań lub zamówień,
  • zawarcie i realizacja Umowy,
  • rozliczenia, reklamacje i archiwizacja,
  • kontakt związany ze złożonymi zapytaniami/ zamówieniami lub umowami,
  • realizacja działań marketingowych naszych usług - za dobrowolnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) takich informacji

  b. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

  • pracownicy, współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych w tym samym stopniu co Administrator,
  • współadministratorzy, firmy bądź osoby realizujący usługi na podstawie odpowiednich umów,
  • w przypadku Klienta, który korzysta z dostawy przesyłką kurierską lub inną, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  •  gdy klient korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu takie płatności i realizującemu takie transakcje pomiędzy Administratorem a Klientem Umowę, tj. w celu realizacji umowy,

   c. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

   4. SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
   a. Korzystając z naszej strony internetowej, automatycznie zostawia Pani/Pan dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:

   • adres IP,
   • rodzaj systemu operacyjnego,
   • rodzaj przeglądarki.
    b. Odwiedzając naszą stronę, nie musisz podawać żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
    c. Podawanie danych jest dobrowolne za pomocą formularza zapytania/ zamówienia, wysania poczty e-mail, a odbywa się to wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji złożenia zapytania lub zamówienia. Może nam Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
   •  Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko,
   • dane kontaktowe: takie jak adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.
    d. Pani/Pana dane osobowe możemy wtedy zbierać i później dalej przetwarzać w celach
   •  realizacji zapytania/ zamówienia;
   • marketingu własnych produktów (a jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Pani/Pana zgodzie);
   •  uczestnictwa w ankiecie,
   • w odpowiedzi na zapytanie.

   5. POLITYKA COOKIES

   a. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   b. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
   d. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   •  dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   e. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   f. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   g. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
   h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
   i. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

    6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
    a. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy i podwykonawcy zostali zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych.

    7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
    a. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

    • dostępu do danych,
    •  sprostowania danych,
    •  usunięcia danych,
    • ograniczenia przetwarzania danych,
    • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    b. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych należy przesłać przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@madebyruda.pl 
    c. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.
    d. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    e. Wszelkie zapytania dot. przetwarzania danych osobowych w naszej spółce proszę kierować na adres: kontakt@madebyruda.pl 

    8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
    a. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@madebyruda.pl
    b. Administrator przechowuje korespondencję z klientem w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

    9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    • Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
    • W miarę potrzeb będziemy aktualizować i zmieniać postanowienia naszej polityki prywatności i zastrzegamy sobie prawo zrobienia tego bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji być na bieżąco z aktualną wersją.
    • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r .    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty

    Wybierz pierwszy produkt